Handel og Leje af Havnepladser

 

Handel med, og leje af havnepladser og tillægsbredder:

 

 

 

 1. ADKOMST TIL STORE HAVNEPLADSER MED BREDDE OVER 3,60 M

 

 1. Pladser over 3,60 m kan kun lejes. Lejemålet er personligt og knyttet til båden.

 

 1. AH’ere med en 3,60 m andel har 1. prioritet, derefter faldende prioritet pr. 10 cm.

 

 1. AH’ere opføres på prioriteret liste i Havnekontoret, gebyr kr. 500,-

 

 

 1. AH’er skal, for at kunne forblive på listen, kunne dokumentere køb af den større båd inden for 4 måneder efter tildeling af havnepladsen.

 

 

 1. Evt. ledig kapacitet kan udlejes til ikke AH’ere for 1 sæson af gangen.

 

 

 1. Lejen fastsættes af bestyrelsen.

 

 

 

 1. NEDKONVERTERING AF BRUGSRET UNDER 2,60 M

 

 1. AH’ere med andelsbevis på 2,60 m kan få nedskrevet sin brugsret.

 

 1. Brugsretten kan nedskrives til 2,40 m, 2,20 m eller 2,00 m.

 

 1. Det årlige kontingent bliver nedsat svarende til den nye reducerede brugsret.

 

 

 1. De frigjorte cm overgår endeligt til Havnen og kan ikke konverteres tilbage.

 

 

 1. AH’eren modtager af Havnen en godtgørelse på kr. 2.770,- pr. 20 cm.

 

 

 1. KØB OG SALG AF ANDELE

 

 

 1. AH’ere, som ønsker at sælge sin andel skal primært tilbyde Havnen at købe andelen til en af AH’eren fastsat pris.

 

 

 1. Havnen svarer inden 2 uger, om den ønsker at købe andelen.

 

 

 1. Indgår handelen med andelen i en samlet bådpris/handel kan Havnen ikke gøre krav på sin købsret.

 

 

 1. Havnen opretter en liste mhp evt formidling af kontakt mellem købere og sælgere..

 

 

 1. Ikke AH’ere kan optages på listen mod et gebyr på kr. 600,-

 

 

 1. Bestyrelsen godkender handelen ved påtegning af andelsbeviset, gebyr kr. 600,-

 

 

 

 1. KØB OG SALG AF TILLÆGSBREDDER

 

 

 1. AH’ere, som ønsker at sælge tillægsbredder skal primært tilbyde Havnen at købe disse til en af AH’eren fastsat pris.

 

 

 1. Havnen svarer inden 2 uger, om den ønsker at købe tillægsbredden.

 

 

 1. Havnen opretter en liste mhp evt formidling af kontakt mellem købere og sælgere..

 

 

 1. For registrering som køber på listen efter 13.1.2009 opkræves et gebyr på kr. 500,-

 

 

 1. Bestyrelsen godkender handelen ved påtegning af andelsbeviserne.

 

 

 1. AH’eren med det nu udvidede andelsbevis betaler et gebyr på kr. 500,-

 

 

 1. Andelsbeviset påtegnes tillige forbehold mhp Havnens mulighed for fysisk at kunne etablere havnepladsen, som besluttet på Generalforsamlingen januar 2009.

 

 

 1. Bestyrelsen fastsætter prisen på salg af tillægsbredder, som Havnen evt. råder over.

 

 

 

 

 1. LEJE AF TILLÆGSBREDDER

 

 

 1. AH’ere, som ønsker at leje tillægsbredder af Havnen, betaler kun leje af differencen mellem andelsbevisets bredde og den nye bredde.

 

 

 

GENERALFORSAMLINGEN, JANUAR 2009

 

 

 

Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a. 13. januar 2009

 

Kontakt os

QRCodeJyllingedkJyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.

Strandpromenaden 6

4040 Jyllinge

Tlf.: +45 46 78 93 48

E-mail: havnefoged@jyllingehavn.dk