Sikker Havn

 

Redningsmateriel i Jyllinge Lystbådehavn

På samtlige broer er der opsat redningsmateriel. Redningsstiger samt øvrigt redningsmateriel ses tydeligt på broerne og fra vandsiden / havnebassinet, er pælene udfor redningsstigerne, monteret med refleksbånd.

Hjertestarter

Er opsat ved havnekontoret.

Når et menneske falder om med pludselig hjertestop kan defibrillering (elektrisk stød) indenfor fem minutter ofte være livreddende.

Hjertestarteren guider førstehjælpere igennem hele genoplivningen og samtidig hjælper dig med at give korrekt hjertemassage.

Apparatet kan måle trykdybde og -frekvens og give dig vejledning som sikrer effektiv udførelse af hjertemassagen.

Sikkerhedsliner

Der er monteret sikkerhedsliner mellem pælene under broerne, det er en god ide at orientere sig om, hvordan disse liner anvendes så læs herunder;

Hvis du er så uheldig at falde i vandet kan du benytte havnens faste stiger til at komme op igen.

Stigerne findes på alle broer med en indbyrdes afstand på ca. 50 meter.

Stigernes nederste trin er minimum 1 meter under normal lavvande, således at det er muligt, selv om du er afkræftet og fryser, at få fodfæste.

Gå armgang til nærmeste stige

Mellem pælene under broerne er der udspændt et grønt tov. Tovet gør det muligt at gå armgang til nærmeste stige. Herved kan dårligt svømmende og/eller afkræftede personer holde sig oven vande og forholdsvis let bjærge sig hen til en stige.

Se efter den gule afmærkning - Når du ligger i vandet skal du se efter den gule afmærkning. Alle havnens stiger er nemlig mærket med gul fluorescerende farve, så de er nemme at se fra vandoverfladen.

Den agterfortøjningspæl, der befinder sig ud for stigen, er mærket på samme måde, sådan at du ved vandgang agter kan orientere dig om, hvor du finder nærmeste stige.

Hvis man falder i vandet er det vigtigt, at man undgår at gå i panik. Man skal føle sig hjulpet og tryg. Med den gule mærkning kan man nemt se, hvor nærmeste redningsmulighed er, så man ved i hvilken retning man skal bjærge sig.

Kontakt os

QRCodeJyllingedkJyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.

Strandpromenaden 6

4040 Jyllinge

Tlf.: +45 46 78 93 48

E-mail: havnefoged@jyllingehavn.dk