JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN

Måske Danmarks smukkeste fjordlandskab

Set fra søsiden er indsejlingen til Jyllinge en oplevelse. De gamle velbevarede huse, og de nye, som er tilpasset miljøet, giver indsejlingen en hel særlig visuel oplevelse. Øerne og holmene ud for Jyllinge giver læ og er med til at gøre området afvekslende.

JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN

En moderne havn med gode faciliteter

Restaurant med selskabslokaler, nye og moderne toilet og badeforhold, overdækkede grillpladser, brændstofstander med diesel og benzin, tankanlæg for tømning af holdingtank og ikke mindst badestrand.

JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN

Gode indkøbsmuligheder beliggende i nærområdet

Jyllinge-Centret med Kvickly-varehus, Netto, Fakta, Apotek, Matas, Posthus, banker, Pizzeriaer, Bodega, Cafe samt en række specialbutikker findes i en afstand af ca. 800 meter fra havnen.

 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn (AJL) tirsdag d. 7. januar 2020 kl. 18:30 i NY ASIEN:

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN
TIRSDAG DEN 7. JANUAR 2020 KL. 1830 I NY ASIEN.
DAGSORDEN SOM FØLGER:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:
Mundtligt supplement til den skriftlige beretning på hjemmesiden.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget.
4.1 Bestyrelsens forslag til regulering af kontingent og havneafgift.
4.2 Fastsættelse og vedtagelse af kontingent og havneafgift.
5. Valg af formand.
Ole Eckhardt Poulsen er villig til genvalg for 1 år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Næstformand, Kristian Skjærlund er villig til valg for 2 år.
Kasserer, Finn Lyngsie, er villig til genvalg for 2 år.
7. Valg af første og anden suppleant. (vælges for 1 år)
Ny 1. suppleant, Bestyrelsen foreslår Bent Jensen, da René Kortegård ønsker at fratræde.
Ny 2. suppleant, Bestyrelsen foreslår Henrik Marcussen, da Bo Steffensen er indtrådt som
Havneudvalgsformand.
8. Valg af 2 interne revisorer. (vælges for 1 år)
Intern revisor, Birgitte Struckmann er villig til genvalg.
Intern revisor, Bestyrelsen foreslår Anette Henneberg, da Jørgen Leth Christensen
fratræder.
9. Valg af intern revisorsuppleant. (vælges for 1 år)
Intern revisorsuppleant, Bestyrelsen foreslår Kim Clausen, da Anette Henneberg er
indstillet som intern revisor.
10. Behandling af eventuelle forslag fra Andelshavere.
1. Andel 191: Regler for flagning med Dannebrog på Havnen.
2. Andel 191, andel 62 samt andel 392: Havneafgifter og sikkerhedsudstyr:
1. Skrogmål af både, excl. diverse udstyr, ror, pulpits mv.
2. Stævnplatforme, grænser for med regning i måltal.
11. Eventuelt.
Beretning, regnskab, budget, 5-årsplan samt forslag til behandling kan læses på Havnens hjemmeside:
www.jyllingehavn.dk
PS: Papirudskrift af beretning, regnskab, budget og 5-årsplan kan evt. rekvireres på Havnekontoret!

 

NB: Agenda samt Beretning kan ses under www.jyllingehavn.dk > 'Bestyrelse'>'Referat 2020'  eller  klik her

                                  

                                                         VEL MØDT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Breaking News:  Jyllinge Andelshavn er blandt de 111 havne/områder der i dag har fået dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen, hvilket betyder en større frihed til gennemførelse af diverse projekter på havnens område.

Generelt omkring Strandbeskyttelseslinjer kan læses her:    https://kyst.dk/strand-og-klit/strandbeskyttelse/

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Apropos de undersøgelser der p.t. pågår vedr. opførelse af havneskure på havnens område:  Endnu en grund til at få opført skurene!!!!

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          

 Jyllinge Lystbådehavn

Jyllinge Lystbådehavn er en af de større havne i Isefjord og Roskilde Fjord med ca. 400 bådpladser. 
 
Set fra søsiden er indsejlingen til Jyllinge en oplevelse. De gamle velbevarede huse, og de nye, som er tilpasset miljøet, giver indsejlingen en hel særlig visuel oplevelse. Øerne og holmene ud for Jyllinge giver læ og er med til at gøre området afvekslende.
 
Jyllinge Lystbådehavn tilbyder moderne faciliteter med bl.a. restaurant med selskabslokaler, nye og moderne toilet og badeforhold, overdækkede grillpladser, brændstofstander med diesel og benzin, tankanlæg for tømning af holdingtank, travelift, mastekran og ikke mindst en mindre badestrand beliggende mellem den moderne lystbådehavn og den gamle fiskerihavn.
 
Idyl og moderne faciliteter går hånd i hånd i Jyllinge.
 
Havnen ligger centralt placeret i Roskilde Fjord og dermed tæt på Danmarks skønne natur og nogle af Danmarks flotteste og mest idylliske ankerpladser, f.eks. Kattinge Vig, som ligger omkring én times sejlads fra Jyllinge.
 
Med plads til ca. 400 lystbåde er det sjældent, at du som gæstesejler ikke kan finde en plads i ferietiden og Jyllinge Lystbådehavn er med i frihavnsordningen.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

SENESTE OPDATERINGER PÅ AJL's WEBSIDE (log over opdateringer):   

-    6/12-2020:        Referat fra bestyrelsesmøde d. 16.12.2019

-    18/12-2019:      Indkaldelse/Beretning til Ordinær Generalforsamling d. 7. januar 2020

-    16/12-2019:      Referat fra bestyrelsesmøde d. 2.12.2019

-    3/12-2019:        Referat fra bestyrelsesmøde d. 4.11.2019

-    5/11-2019:        Referat fra bestyrelsesmøde d. 7.10.2019     

-    7/10-2019:        Referat fra bestyrelsesmøde d. 2.9.-2019

-    20/9-2019:        Bådoptagning weekends efterår 2019

-    5/9-2019:         Mindeplade til ære for Niels Christiansen

-    3/9-2019:         Referat fra bestyrelsesmøde d. 3.6-2019

-    8/6-2019:        Mindeord Niels Christiansen (murer-Niels)

-    5/6-2019:        Referat fra bestyrelsesmøde d. 6.5-2019

-    9/5-2019:        Referat fra bestyrelsesmøde d. 1.4-2019

-    24/4-2019:      Referat fra bestyrelsesmøde d. 4.3-2019

-    24/4-2019:      Opdatering af fotos for bestyrelsen

-    18/3-2019:      Referat fra Generalforsamling d. 8.1-2019 

-    15-3-2019:      Søsætningstider for foråret 2019   

-    12/3-2019:      Referat fra bestyrelsesmøde d. 4.2-2019

-    27/2-2019:     'Opmålingsmetoder og Definitioner' (se 'Havnereglement')

-    27/2-2019:     Opdaterede havneafgifter for 2019

-    25/2-2019:     Tak fra Jakob, Jesper og Annie

-    17/2-2019:     mindeord Svend Erik Nielsen

-    7/2-2019:       konstituering i bestyrelsen opdateret

-    3/1-2019:       referat fra bestyrelsesmøde d. 3.1.2019

-    13/1-2019:     opdatering af forsiden (fjernet: oplysningspligt af rettigheder samt indkaldelse til generalforsamling)

-    4/1-2019:       referat fra bestyrelsesmøde d. 17.12.2018

-    19/12-2018:   Indkaldelse/Beretning til Ordinær Generalforsamling d. 8. januar 2019   NB: se Bestyrelse>Referat 2019  eller   Klik her

-    19/12-2018:   Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling d. 8. januar 2019

-    18/12-2018:   referat fra bestyrelsesmøde d. 3.12.2018

-    5/12-2018:   referat fra bestyrelsesmøde d. 5.11.2018 

-    7/11-2018:   ændring i bestyrelsen

-    6/11-2018:   referat fra bestyrelsesmøde d. 1.10.2018

-    3/10-2018:   referat fra bestyrelsesmøde d. 3.9.2018

-    7/9-2018:     optagning af både efterår 2018

-    5/9-2018:     referat fra bestyrelsesmøde d. 4.6.2018 

-    1/8-2018:    Opdatering sponsor banner (link til web site)

-    7/6-2018:    Oplysningspligt om rettigheder (se 'Bestyrelse'--->'Referater 2018')

-    7/6-2018:    referat fra bestyrelsesmøde d. 7.5.2018

-    22/5-2018:  årseftersyn på mastekran samt lift (24/5)

-    10/4-2018:  referat fra bestyrelsesmøde d. 12.3.2018

-    26/3-2018:  Regulering af døgntakst (miljøtillæg) på Frihavnsordning

-    21/3-2018: Søsætning forår 2018 (se Havnefoged Information).

-   13/3-2018:  referat fra bestyrelsesmøde d. 5.2.2018

-   9/2-2018:  Fotos af bestyrelsesmedlemmer opdateret

-   9/2-2018:  referat fra generalforsamling d. 9.1.2018

-   6/2-2018:  referat fra bestyrelsesmøde d. 2.1.2018

-  26/1-2018: Havneafgifter for 2018 opdateret

-  3/1-2018:  referat fra bestyrelsesmøde d. 18.12.2017

- 19/12-2017: Indkaldelse/beretning  (samt Kommissorium) til generalforsamling 9.1.2018 i Ny Asien

- 19/12-2017: referat fra bestyrelsesmøde d. 4.12.2017

- 8/12-2017: referat fra bestyrelsesmøde d. 6.11.2017

- se fotos under 'Galleri' vedr. højvande (Ingolf, oktober 2017)

- 7/11-2017: link til 'Havnefoged Nyt' tilføjet under menupunktet 'Links'

- 7/11-2017: referat fra bestyrelsesmøde d. 2.10.2017

Gode indkøbsmuligheder

Jyllinge-Centret med Kvickly-varehus , Netto, Fakta, LiDL, Apotek, Matas, Posthus, banker, 2 Pizzeriaer, Bodega, Cafe samt en række specialbutikker findes i en afstand af ca. 800 meter fra havnen.

Den gamle fiskerihavn

Den gamle fiskerihavn er anderledes, end det ses andre steder, idet denne ikke er blevet udbygget til lystbådehavn. Der er mulighed for at opleve en speciel stemning med fiskere, fiskerskure, huse og fiskenet i et miljø, der har tilpasset sig fiskeriet på Roskilde Fjord.

Sikker Havn

På samtlige broer er der opsat redningsstiger samt øvrigt redningsmateriel. Ved havnekontoret er der opsat hjertestarter.

Brændstofanlæg

Brændstofstandere med benzin og diesel som tager dankort døgnet rundt.

Tankanlæg

Tankanlæg for tømning af holdingtank.

 

Støt Jyllinge Havns Sponsorer:

 

 

 

BM MARINE SERVICE A/S                                                  FJORDENS EL A/S

Tangmosevej 108                                                               ROSKILDE

4600 Køge                                                                          TLF.:  46 78 78 79

tlf.: 56 66 09 18                                                                   www.fj-el.dk

www.bmmarine.dk

 

Kontakt os

Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.

Strandpromenaden 6

4040 Jyllinge

Tlf.: +45 46 78 93 48

E-mail: havnefoged@jyllingehavn.dk